In the SJ Plus v2 template we have implemented the animation engine based on the scrollReveal.js script. This script makes creating elements onscroll animations very simple to define.

Thanks to this script you can describe an animation using natural language.

Description of the animation is placed in the data-scroll-reveal attribute:

<!-- These 3 lines are equivalent -->
<div data-scroll-reveal="enter left and move 50px over 1.33s"> Foo </div>
<div data-scroll-reveal="enter from the bottom after 1s"> Bar </div>
<div data-scroll-reveal="wait 2.5s and then ease-in-out 100px"> Baz </div>

The full description of the syntax is available on the project documentation page

Dane kontaktowe

  • Kredytowa 1A, Warszawa, Polska
  • +48 22 849 71 36 kom. +48 513 066 210

Oficjalna strona akademickiej reprezentacji Polski na XXIX Letnią Uniwersjadę Taipei 2017

XXIX Letnia Uniwersjada

29. Letnia Uniwersjada odbywa się w Taipei. Do zdobycia będzie 270 kompletów medali w 22 dyscyplinach. Dla potrzeb uniwersjady przygotowano blisko 80 obiektów sportowych. Spodziewany jest udział ponad 12 tys. sportowców z ponad 150 krajów. Polska wystawi blisko 200-osobową reprezentację, która wystartuje w 14 dyscyplinach.